Legislație națională

 • Legea nr.213/2004 privind „exercitarea profesiei de psiholog cu drept de lieră practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului psihologilor din România”;
 • HG nr.788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.213/2004;
 • Legea nr.117/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România;
 • Legea nr.487/2002 a sănătății mintale și protecției persoanelor cu tulburări psihice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor;
 • OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
 • Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă;
 • HG nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor;
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

Norme, hotărâri și metodologii ale Colegiului Psihologilor din România

 • Hotărârea Colegiului nr. 1 din 10/03/2006 privind constituirea, declararea, înregistrarea şi funcţionarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale de psihologie, precum şi exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în sectorul public sau privat, în regim salarial;
 • Hotărârea Colegiului nr.4CN din 01.11.2013 pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și a Codului de Procedură Disciplinară
 • Hotărârea Comitetului director nr.2/2010 pentru aprobarea Normelor privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică;
 • Hotărârea Comitetului director nr.3/2010 pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică;
 • Hotărârea Comitetului director nr.2/2013 pentru aprobarea Normelor privind standardele de calitate în serviciile psihologice din sistemulpublic de sănătate;